Izolacje termiczne poddasza

Większość inwestorów budujących dom wie, jak ważna jest odpowiednia izolacja termiczna ścian. Tymczasem równie duże znaczenie ma prawidłowe ocieplenie dachu i izolacja termiczna poddasza, przez które może uciekać od 10 aż do 25% cennego ciepła. Mając więc w pamięci minioną, długą i mroźną zimę, warto już zawczasu pomyśleć o ich skutecznej izolacji, by w tym roku snu z powiek nie spędzały nam troski o wysokie rachunkami za ogrzewanie. Poddasza użytkowe są szczególnie narażone na wszelkie niedoskonałości i błędy w sztuce budowlanej.

Wystarczy na przykład użycie niepoprawnego układu warstw izolacyjnych, nieciągłość materiału ociepleniowego czy brak prawidłowej paroizolacji, by narazić poddasze na zawilgocenie, rozwój grzybów i pleśni, a wreszcie gnicie elementów więźby (drewnianej konstrukcji dachu).

Dlatego, aby ustrzec się przed koniecznością kosztownej wymiany ocieplenia poddasza, czy nawet fragmentów konstrukcji dachu, warto zadbać o ich prawidłowe ocieplenie, wykonane najlepiej przez przeszkoloną ekipę montażową.

W ociepleniu poddasza bardzo ważną role odgrywa poziom temperatury na poddaszu oraz energochłonność budynku, to automatycznie przekłada się na komfort mieszkania w budynku.

Obecnie na rynku występują tradycyjne metody ocieplenia poddasza i zaawansowane technologicznie. Oczywiście mówimy tutaj o ociepleniu poddasza pianą poliuretanową metodą natrysku systemu dwukomponentowego. Produkty poliuretanowe zyskują coraz to większą rzeszę zwolenników.

 

Izolacja poliuretanowa poddasza - zalety

 • Najwyższe współczynniki oporu cieplnego,
 • Eliminację niekontrolowanej migracji powietrza,
 • Kontrolę wilgoci i kondensacji pary wodnej,
 • Eliminację konwekcyjnych ruchów powietrza,
 • Wiatroszczelność,
 • Skuteczność w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach,
 • Umożliwienie osiągnięcia najwyższych efektów funkcjonalności systemów wymuszonej wentylacji i ogrzewania.

 

Inne cechy

 • Piana zamknięto-komórkowa spaja i wzmacnia konstrukcję budynku czyniąc go bardziej odpornym na „pracę” konstrukcji, silne wiatry i huragany,
 • Piana uszczelniając całą konstrukcję obustronnie redukuje hałas,
 • Piana zamknięto-komórkowa stanowi barierę dla przedostającej się wody czy zaciekających opadów.

 

Komfort

 • Redukuje przeciągi,
 • Eliminuje „efekt stożka” i niweluje różnice temperatur w poszczególnych pomieszczeniach.

 

Zdrowie

 • Czyste powietrze wnętrz – bez pyłków i alergenów,
 • Zatrzymuje przenikanie zanieczyszczonego powietrza,
 • Zapobiega wykraplaniu wilgoci i powstawaniu grzybów w obszarach ścian i dachów.

 

Walory ekonomiczne

 • Drastycznie obniżone koszty ogrzewania i klimatyzacji,
 • Możliwość redukcji tonażu systemu wymuszonej wentylacji i ogrzewania – zredukowany koszt wyposażenia instalacji,
 • Eliminacja potrzeby zastosowania membran paro-izolacyjnych i/lub folii hydro-izolacyjnych.

 

Środowisko

 • Redukuje emisję CO2,
 • Nie zawiera związków formaldehydu i substancji lotnych niebezpiecznych dla warstwy ozonowej.

Ponieważ ocieplenie poddasza ma zasadniczy wpływ na energochłonność całego budynku, dlatego warto rozważyć wykonanie docieplenia poprzez natrysk pianki poliuretanowej, która z całą pewnością jest technologią skuteczną oraz proekologiczną, pozwalającą oszczędzać energię i zmniejszać emisję CO2 do atmosfery, oraz zapewniającą komfort użytkowania budynków.

Pojedyncza aplikacja często zastępuje powszechne stosowanie kilku tradycyjnych produktów. Pojedyncza aplikacja stanowi jednocześnie szczelną barierę termoizolacyjną, warstwę paroizolacyjną, barierę akustyczną, oraz bezwzględną zaporę dla działania zewnętrznych czynników atmosferycznych.

* lambda λ - Zdolność materiału do przewodzenia ciepła jest określana przy pomocy współczynnika przewodzenia ciepła, oznaczanego grecką literą λ [lambda]. Wartość ta odpowiada ilości ciepła w dżulach, jakie jest przewodzone przez warstwę materiału o grubości 1m i powierzchni 1m 2 , przy różnicy temperatur po obydwu stronach równej jednemu stopniowi, w czasie zaledwie jednej sekundy. Im mniejsza jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła danego materiału, tym lepszym jest on izolatorem. Wartości lambdy dla konkretnych materiałów uzyskiwane są podczas specjalistycznych badań, w których mierzy się faktyczny strumień ciepła przewodzony przez próbkę konkretnego materiału.

* współczynnik U - Współczynnik przenikania ciepła (U, również stary k) – współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych