Czym są piany otwartokomórkowe?

Dwukomponentowy system surowcowy do wytwarzania półsztywnej otwartokomórkowej pianki poliuretanowej niskiej gęstości metodą natrysku.

Pianka wypełnia i uszczelnia dokładnie każdą szczelinę, łączenie, szparę oraz pustą przestrzeń, eliminując mostki termiczne. Produkt charakteryzuje się błyskawiczną aplikacją na wszystkie standardowe materiały używane w budownictwie, typu blacha, beton, drewno, płyta OSB, folia. Wykonanie ocieplenia pianką poliuretanową podnosi sprawność energetyczną budynku o 40%, komfort wewnątrz pomieszczeń oraz wygłuszenie konstrukcji budynku.

System nie zawiera związków typu CFC, HCFC ani HFC. Zalecany do wytwarzania izolacji termicznych i akustycznych metodą natrysku przy pomocy specjalistycznych urządzeń wysokociśnieniowych. Stosowany może być jako izolacja ścian, sufitów i podłóg, a także strychów i poddaszy. Ze względu na swoją strukturę otwartokomórkową system aplikowany musi być w taki sposób, aby wytworzona izolacja podczas użytkowania nie była narażona na długotrwałe naprężenia mechaniczne, a także na nawilżanie, kondensację pary wodnej oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych. Przewidzieć również należy montaż odpowiednich barier termicznych.Dwukomponentowy system piany otwartokomórkowej zapobiega migracji ciepła z obiektu podczas chłodów i jego napływowi do wewnątrz w czasie upałów.

 

PUREX NG-0810NF - parametry

Właściwość Wartość
Gęstość pozorna 8±10% kg/m3
Przewodnictwo cieplne 0,038 W/mK
Współczynnik akustyczny αw=0,5
Klasa wyrobu dźwiękochłonnego D
Zawartość komórek zamkniętych <20%
Zdolność samogaśnięcia Tak
Nasiąkliwość wodą 14-22kg/m2
Karta techniczna karta techniczna PUREX NG-0810NF
Aprobata techniczna aprobata techniczna PUREX NG-0810NF
Atest higieniczny atest higieniczny PUREX NG-0810NF
Deklaracja właściwości użytkowych deklaracja właściwości użytkowych PUREX NG-0810NF
Bezpieczny dla ozonu PUREX NG-0810NF- bezpieczny dla ozonu

 

PUREX NG-0808NF-B2 - parametry

Właściwość Wartość
Gęstość pozorna 8±10% kg/m3
Przewodnictwo cieplne 0,037 W/mK
Klasyfikacja ogniowa E
Zdolność samogaśnięcia Tak
Nasiąkliwość wodą <12kg2
Karta techniczna karta techniczna PUREX NG-0808NF-B2
Atest higieniczny atest higieniczny PUREX NG-0808NF-B2
Deklaracja właściwości użytkowych deklaracja właściwości użytkowych PUREX NG-0808NF-B2
Kwalifikacja ogniowa kwalifikacja ogniowa PUREX NG-0808NF-B2
Bezpieczny dla ozonu PUREX NG-0808NF-B2 - bezpieczny dla ozonu